ad

RESTART

kombinovaná hodina chůze a posilování

1. Zahřátí + spalování při chůzi

2. Flexi-Bar

3. Posilování CORE / různé formy

4. Strečink